Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm sürecinde ülke genelinde deprem tasarımının, malzeme dayanımının yetersiz olduğu ve mühendislik hizmeti almamış kaçak binalar dahil yüz binlerce yapının yenilenmesi ya da güçlendirilmesi gerektiği tahmin edilmektedir. Usta Yapı Denetim olarak bu süreci sizlere yol gösterecek şekilde düzenledik.

1. Deprem risk raporu için lisanslı kuruluşa başvuru yapılır.
2. Lisanslı kuruluş Deprem Risk Raporunu hazırlar.
3. Hazırlanan raporun sonunda bina riskli yapı olarak değerlendirilmiş ise hazırlanan rapor lisanslı kuruluş tarafından İl Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne verilir.
4. İlgili belediye, hazırlanan raporu inceleyip onayladıktan sonra tapuya yazı yazar.
5. Kat malikleri en az 2/3 çoğunlukla ortak karar protokolü hazırlar.
6. Bina ortak karar protokoli il kentsel dönüşüm müdürlüğüne sunulur.
7. Kentsel dönüşüm için KREDİ ya da KİRA YARDIMI için (İkisinden biri) Başvuru yapılır.
8. Binanın inşaatı için tüm projeler hazırlanır belediyeye ruhsat başvurusu yapılır.
9. İnşaatın tamamlanmasından sonra belediyeye İSKAN için başvurulur.


Kentsel Dönüşüm