Amaçlarımız

- Amacımız; barınma,yaşam ve hayatın paylaşıldığı tüm yapılarımızın asgari koşuların üstünde yapısal güvenliği için bilgimizin ve emeğimizin sahaya aktarılmasıdır.
- Gelecek kuşaklar, kuracağımız güvenli yapılar içinde büyüyecektir.
- Sorumluluğumuzu bilmekteyiz