Hakkımızda

Demirhan Yapı Denetim Ltd. Şti

29 Haziran 2001 kabul tarih ve 4708 sayılı no ile yürürlüğe giren Yapı Denetimi Hakkında Kanun ülkemizde yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Amaç, Kapsam ve Tanımlar bölümünde “Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.” cümlesi ile başlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda kurulan DEMİRHAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ. 301 dosya no ile ANKARA ilinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
Firmamız kuruluşundan itibaren üstlenmiş olduğu bu görevin bilinciyle yapı denetim hizmetlerinde en iyiyi hedeflemektedir.
En iyi denetim ve hizmet anlayışı projelerin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğunun denetlenmesiyle başlamakta ve imalat aşamasında da eksiksiz ve zamanında kontrollerini yaparak müteahhidin ve yapı sahibinin haklarını ve karlarını en iyi şekilde koruyarak devam etmektedir.